Avsnitt 58 – Hur långt kan ett barn gå?

Undrar du hur långt ett barn kan gå? Hur långt kan man vandra med sin femåring? Är det rimligt med en mils fjällvandring för familjen?

En av de absolut vanligaste frågorna vi får handlar just om hur långt ett barn kan gå? Finns det ett svar, finns det en tabell där det går att kolla upp? Om det inte gör det, hur tänker vi och hur kan man tänka kring längden på en vandring med barn.

Vi försöker oss på att besvara frågan, såklart ur ett flertal perspektiv och det beror förstås en hel del på. Vi är ju alla olika individer, barn liksom vuxna. Vad gillar vi, vad gillar barnen och varför vill vi vandra? Hur vi svarar och hur vi förhåller oss till friluftslivet med familjen spelar en stor roll för hur långt ett barn kan gå.

Vi frågor oss också hur långt kan en 45-åring gå, och hur kort kan du gå? Vi diskuterar förstås också vad som kan hända om man inte går så långt som man tänkt sig och vad det får för konsekvenser. Till slut så funderar vi också lite kring hur tungt ett barn kan bära, vilket är en ganska närbesläktad fråga till själva längden på vandringen.

Välkommen att lyssna på vårt samtal!
Hälsningar Linnea & Pierre